EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA KABATAAN THESIS KABANATA 2

Dapat iwasan ito sapagkat ang stress na dinaranas ng ina ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng sanggol sa sinapupunan. Dahil dito, malawakang kampanyaang ginagawa ng mga gobyerno upang ibaba ang bilang ng kaso ng teenagepregnancy. Pagsusuri at Interpretasyon Maraming aaral ay may napagmasdan ang socioeconomic ,medical , at sikolohikal na epekto ng pagbubuntis atpagiging magulang sa kabataan. Ang hirap sa ibang tao ay hindi nag-iisip, bago nila gawin ang mga bagay na posible na makakayanan nila. Ipinapakita sa balangkas na ito na ang sentro ng lahat ay ang buhay.

Una, mawawalan ng tiwala ang mga magulang sa kanilang anak. Maaringmapatalsik sa eskwelahan ang bata at magsasanhi ng paghinto nito sa pag-aaral. Para naman samga bata, marapat na sila ay hubugin ng kanilang mga magulang sa konserbatibongpamumuhay ng mas mapadali ang pagawa sa maselang gawain tulad ng nababanggit. Gayon paman, napag- alaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis, at ang mga nag-aaral at nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan. Hindi kaya dahil sa inyong kapabayaan kaya malaya nilang nagagawa lahat ng anumang nais nilang gawin. Subalit angmga inang ito ay ang nakararanas ng inisyal o pangunahing saya pagkatapos nilang mailuwalang kanilang anak.

Young walang asawang mga ina din mukha social stigmas na maaaring magkaroon ng mapanganib na mga sikolohikal at sosyal na epekto.

ANG EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA MAG-AARAL AT EDUKASYON

Siya ang nag-iisip ng mga isasagawang plano para sa bata,pagkukunan ng pambili ng pagkain, at pagbuo ng isang pamilya sa maagang edad. Estado ng maagang pagbubuntis sa Pilipinas. Mas lalo natin itong maiintindihan kapag mula sa kanila sapagkat alam na natin namatuturing nyo bang tunay kayong kaibigan? Sila rin mukha mas malaki pinansiyal kahirapan at marital conflict.

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

Mayroon din ibang mga magulang na sa halip na tulungan ang bata ay itatakwil pa nila ang mga ito. Distribusyon ng mga Respodente Ayon sa Ang Talaan II ay ipinapakita ang kadalasan antas ng natatapos ng maagang pagbubuntis.

  LAURA MOISL DISSERTATION

Sa mga Sub-Saharan African na lugar ay itinuturing na biyaya ang maagang pagbubuntis at senyales na fertile ang isang babae o may kakayahan na syang magdalang tao. Minsan kailangan din natin silang pagsabihan, pagsabihan sila sa kung ano man ang tama.

ANG EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA MAG-AARAL AT EDUKASYON – 1Bataan

Mararanasandin ng mga ina ang matakot sa mga reaksyon ng ibang tao, at ang pisikal na paghihirap na mararanasan nila sa panahon ng pagpapaanak. Ruth Flores Padernilla Institusyon: Sa ibang bansa at kultura, lalo na sapagbubuo ngmundo, malabata pagbubuntis ay karaniwan sa loob ng kasal at ay hindikasangkot isang sosyal na dungis sa karangalan. Lagi nating tandaan, na ang mabuting kaibigan ay dapat laging totoo sa kahit kanino man.

Sa katunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa19 ang edad. Hindi lahat ng tao ay mabuting kaibigan, may iba na kaibigan ka lng kapag meron siyang nakukuha sayo. Sa Pilipinas, ang teenage pregnancy ay patuloy na tumataas at patuloy na nangangailangang pagtuunan ng pansin. Mayroon din ibangmga magulang na sa halip na tulungan ang bata ay itatakwil pa nila ang mga ito. Ang paghingi ng pahintulot sa bawat kalahok ang sumunod.

Bilang kaibigan responsibilidad natin na isama sila sa tuwid na daan at hindi sang-ayunan ang kanilang baluktot na katwiran. Ang pananaliksik na ito ay maaaring makatulong sa mga magulang sa pagdisiplina ng kanilang mga anak.

Ang mga layunin ng pag-aaralna ito ay para malaman at maintindihan ang posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mgakabataan.

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

Mas mahirap ba ang buhay ngayon kumpara sa dati? Ano ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis?

  DISSERTATION LE LUXE EST IL SUPERFLU

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

With a lower capacity kabataaan earning and less emotional maturity, relationships are under more stress for breaking. Ipinapakita sa isang artikulo na may pamagat na pregnancy ang isang tipikal na dalagang Pilipina, matalino at konserbatibo.

Siya ang nag-iisip ng mga isasagawang plano para sa bata, pagkukunan ng pambili ng pagkain, at pagbuo ng isang pamilya sa maagang edad. Sa mga kaibiganna naghahatid lang sa kapahamakan ng isa. Kabatsan rin mali ang magbuntis, ngunit dapat alam natin ang tamang panahon para dito. Magbigay leksyon sa ating mgakabataanang mga kababaihan na magaangnabubuntis at napapabayaan ang kanilangpagaaral.

Thesis by Angela Olonan on Prezi Next

Sicial to main content. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon kaabanata mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain.

May mga kasona nagiging isang kahihiyan sa parte ng magulang na malaman ng ibang tao na nabuntis onakabuntis ang kanilang anak. Maternal — hinggil sa ina o paggiging ina. Parasa mga ina sa pagitan ng 15 at 19, edad sa kanyang sarili ay hindi isang panganib kadahilanan, ngunit ang mga karagdagang mga panganib kabwnata maaaring kaugnay sa socioeconomica dahilanan. Ang mga kataga sa araw araw na pagsasalita ay karaniwang tumutukoy samga kababaihan na may hindi naabot anglegal adulthood, na nag-iiba sabuong mundo, na maging buntis.

Mas mataas din ang kanilang posibilidad na magkaroon ng mga komplikasyon at kapansanan.